TLAČ – TLAČOVÉ TECHNIKY

SVETLOTLAČ

Pojmom svetlotlač označujeme skutočnú tlačovú techniku a nie rozmnožovanie napr. plánov kopírovaním, ktoré sa u nás niekedy nesprávne nazýva svetlotlač. V pravej svetlotlači (fototlači alebo fototypii) sa tlačí z tlačových foriem vyrobených z rovného hrubého skla. Na skle je nanesená vrstva svetlocitlivej želatíny, do ktorej sa po jej uschnutí nakopíruje fotografický tónový negatív. Celý článok

TLAČ Z VÝŠKY

Tlač z výšky je charakterizovaná reliéfnou tlačovou formou. Tlačiace prvky sú vyvýšené nad netlačiace. Pri navaľovaní tlačovej farby na tlačovú formu sa táto nanesie na povrch vyvýšených tlačiacich prvkov. Priamym kontaktom s papierom, a za účinku tlaku, nastane prenos farby. Celý článok

TLAČ Z PLOCHY

Pri tlači z plochy sú tlačiace i netlačiace prvky formy prakticky v jednej rovine. Selektívny prenos tlačovej farby zabezpečujú rozdielne fyzikálnochemické vlastnosti tlačiacich a netlačiacich prvkov. Netlačiace prvky neprenášajú tlačovú farbu v dôsledku existencie slabej povrchovej vrstvy. V súčasnosti existuje ako ofsetová tlač s vlhčením a bez vlhčenia, t.j. tlač s nepriamym prenosom farby z tlačovej formy na papier cez prenosový (ofsetový) valec. Celý článok

LITOGRAFIA – KAMOŇOTLAČ

Litografia, čiže tlač z kameňa, kameňotlač, používa tlačovú formu bez akéhokoľvek reliéfu. Tlačiace aj netlačiace prvky nie sú ani vystupujúce, ani vyhĺbené – sú v jednej rovine. Preto sa táto technika zaraďuje do skupiny tlače z plochy. Používa sa pri nej jemne vyhladený kameň, druh vápenca, ktorý sa ťaží v Bavorsku. Celý článok

TLAČ Z HĹBKY

Tlačová forma pre tlač z hĺbky je charakterizovaná tým, že tlačové prvky sú zahĺbené pod úroveň netlačiacich miest. Po nanesení a zotrení prebytočnej farby z netlačiacich miest stieracím nožom (raklou) sa odtlačok získa zväčša priamym prenosom na papier za účinku tlaku. Realizuje sa ako hĺbkotlač (hlbotlač) a tampónová tlač. Celý článok

SIEŤOTLAČ

Táto technika tlače vznikla pred stáročiami v Japonsku a východnej Ázii, krajinách prírodného hodvábu. Cez Ameriku sa dostala do Európy, kde sa po druhej svetovej vojne veľmi rozšírila. V podstate ide o prietlač pastovitej tlačovej farby cez šablónu, ktorá sa upevnila na sieť napnutú v ráme. Nosičom formy (šablóny) je sieť. Preto sa niekedy tiež hovorí o šablónovej tlači. Farba sa cez sieť pretláča pomocou gumového stieradla. Celý článok