TLAČ Z VÝŠKY

Tlač z výšky je charakterizovaná reliéfnou tlačovou formou. Tlačiace prvky sú vyvýšené nad netlačiace. Pri navaľovaní tlačovej farby na tlačovú formu sa táto nanesie na povrch vyvýšených tlačiacich prvkov. Priamym kontaktom s papierom, a za účinku tlaku, nastane prenos farby.

Tento typ tlače bol vynájdený v Kóreii. Tlačilo sa z vyrezaných drevených dosiek a každá mala iba jedno použitie. Genialita Gutenberga spočívala v odliati samostatných písmen, čím sa tlačová forma mohla opätovne rozobrať a poskladať. Pritom myšlienka tlačiacich a netlačiacich miest ostala zachovaná až do dnešných čias.

Tlač z výšky sa priemyselne realizuje ako kníhtlač a flexotlač. Kníhtlač je najstaršou tlačovou technikou. Dnes je jej podiel na polygrafickej produkcii malý. Kníhtlač používa nestlačiteľnú tlačovú formu a vysokoviskózne tlačové farby. Flexotlač je veľmi podobná kníhtlači s tým rozdielom, že tlačová forma je pružná a používa sa nízkoviskózna tlačová farba. Flexotlač je významnou technikou v obalovom priemysle.

Tlačové techniky