OSOBNOSTI TLAČE

Johannes Gensfleisch Gutenberg

Za európskeho vynálezcu kníhtlače zo zostavovateľných písmových znakov sa dnes všeobecne považuje nemecký vynálezca Johann Gutenberg (vlastným menom Johannes Gensfleisch von Gutenberg). Narodil sa okolo roku 1394 až 1399 alebo roku 1400 a zomrel 3.2.1468. Pochádzal z rodu mohučských patricijov Gensfleischovcov. Celý článok

Alois Jan František Senefelder

Alois Senefelder sa narodil 6. novembra 1771 v Prahe. Jeho otec, Jan Peter Senefelder, bol uznávaným mníchovským hercom, ktorý sa na pozvanie staropražského divadla trvalo usadil v Prahe a oženil sa s Katarínou Volckovou, dcérou pražského hostinského Volcka. Už v mladosti spoznal, aká je to drina opisovať herecké party alebo noty pre hudobníkov. Celý článok

Friedrich Gottlob Koenig

Friedrich Koenig sa narodil v roku 1774 v Nemecku. Ako vynálezca postavil spoločne s Friedrichom Bauerom na princípe rýchlolisu tlačiarenský stroj. V roku 1804 sa presťahoval do Londýna, kde mu bol v roku 1810 udelený patent na tlačiarenský stroj – rýchlolis. Celý článok

Jacob Perkins

Oceľoryt a technika rytia do ocele sa vyvinula z techniky medirytu. Novú technológiu patentoval v roku 1792 Jacob Perkins (1766–1849). Bol americkým vynálezcom, ktorý sa pôvodne vyučil za zlatníka. Považuje sa za vynálezcu klimatizácie. Na svojom konte mal niekoľko vynálezov a patentov. Celý článok

Jakub Husník

Významný český vynálezca. Jeho spolužiakom na štúdiu v Pražskej maliarskej akadémii bol Karel Klíč – vynálezca hĺbkotlače. Ďalšie vzdelanie nadobudol v Antverpách, kde študoval maľbu. Po návrate do Čiech sa venoval kostolnej maľbe. Prvým významnejším vynálezom bola dvojtónová fotografia – duplex. Celý článok

Karel Klíč

Karel Klíč sa narodil 30. mája 1841 ako syn zamestnanca papierne v Hostinnom. Študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení. V rokoch 1860–1862 si Klíč privyrábal občas ako litograf a v roku 1863 si zriadil vlastnú malú litografickú dielňu. Začal spolu s otcom robiť remeselnú fotografiu a v roku 1864 založil v Brne fotografický ateliér Rafael. Celý článok

William Ged

Anglické zdroje často opisujú proces stereotypie ako vynájdený v roku 1725 Williamom Gedom, ktorý zrejme stereotypizoval dosky pre Bibliu na univerzite v Cambridge pred opustením podnikania. [4] Avšak, gróf Canstein publikoval v Nemecku stereotypné biblie od roku 1712 a v Nemecku v roku 1702 bola opísaná skoršia forma stereotypov z flóga. Celý článok

Luther Childs Crowell

Narodil sa v roku 1840. Počas svojho života získal viac ako 280 patentov. Jeho prvý patent bol pre letecký stroj. Nakoľko tento patent sa nikdy nerealizoval, presadil myšlienku stroja na výrobu papierových vreciek, ktoré patentoval v roku 1867 a o päť rokov neskôr stroj na výrobu papierových tašiek so štvorcovým dnom, ako ich po-známe dnes. Celý článok

Louis-Nicolas Robert

Je vynálezcom kontinuálnej výroby papiera. Narodil sa v Paríži 2. decembra 1761. Po ukončení vojenskej kariéry sa stal úradníkom v parížskom vydavateľstve rodiny Didot. Neskôr pracoval ako úradník v papierenskej továrni Pierra-Françoisa Didota. Práve spoločnosť Didot financovala malý prototyp papierenského stroja, ktorý sa stal úspešným v roku 1798. Celý článok