Louis-Nicolas Robert

Je vynálezcom kontinuálnej výroby papiera. Narodil sa v Paríži 2. decembra 1761. Po ukončení vojenskej kariéry sa stal úradníkom v parížskom vydavateľstve rodiny Didot. Neskôr pracoval ako úradník v papierenskej továrni Pierra-Françoisa Didota. Práve spoločnosť Didot financovala malý prototyp papierenského stroja, ktorý sa stal úspešným v roku 1798.

Pred rokom 1798 sa papier vyrábal po jednom hárku ponorením rámu s dnom sita do kade s papierovinou. Rám sa vytiahol z kade a buničina sa cez sito odvodnila. Zvyšná buničina sa presunula a nechala vysušiť na filci, čím vznikol hárok papiera.

Robertova konštrukcia papierenského stroja mala pohyblivý pás, ktorý prijímal nepretržitý tok papieroviny a dodával neporušený list vlhkého papiera medzi pár stlá-čacích rotujúcich valcov. Keď kontinuálny pás vlhkého papiera vychádzal zo stroja, bol ručne zavesený na rad špagátov alebo tyčí, kde sa sušil. Žiadosť o patent na stroj pre kontinuálnu výrobu papiera podal Robert 9. septembra 1798.

Robert a Didot sa hádali o vlastníctvo vynálezu. Robert nakoniec predal patentový aj prototypový stroj spoločnosti Didot. Didot dalej predal patent spoločnosti Gamble, zastúpenú bratmi Sealym a Henrymu Fourdrinierovi z Londýna, ktorí súhlasili s financovaním projektu. Neskôr bola myšlienka papierenského stroja rozvíjaná spoločnosťou Gamble v Anglicku a v roku 1801 jej udelili britský patent.

Stroj Fourdrinier používa vo formovacej časti špeciálny bronzový dopravný pás, kde je vláknitá kaša vysušená, aby sa vytvoril súvislý papierový pás.

V roku 1812, stratil Louis-Nicolas Robert kontrolu nad svojím vynálezom. Otvoril si malú školu v ktorej vyučoval až do svojej smrti 8. augusta 1828.

Osobnosti tlače