TLAČOVÉ TECHNIKY A OSOBNOSTI TLAČE

Tlačové techniky

Tlač vo význame tlačovina je produkt zhotovený prostredníctvom polygrafickej výroby. V polygrafickej výrobe sa používajú pre tlač výrobkov (noviny, knihy, plagáty, brožúry a iné tlačoviny) rôzne tlačové techniky. Na tomto webovom sídle prinášame prehľad rôznych tlačových techník.

Osobnosti tlače

O vznik tlače a rôznych tlačových techník sa zaslúžili rôzne osobnosti. Na tomto webovom sídle prinášame prehľad osobností tlače.

Tlač na Polygrafickej škole

Polygrafická škola na Račianskej ulici v Bratislave sa polygrafickej výrobe venuje už viac ako 60 rokov. Pre svojich zákazníkov poskytuje termínovo výhodnú a najmä cenovo prijateľnú výrobu širokého sortimentu tlačovín. Pozrite ponuku polygrafickej výroby.