William Ged

Anglické zdroje často opisujú proces stereotypie ako vynájdený v roku 1725 Williamom Gedom, ktorý zrejme stereotypizoval dosky pre Bibliu na univerzite v Cambridge pred opustením podnikania. [4] Avšak, gróf Canstein publikoval v Nemecku stereotypné biblie od roku 1712 a v Nemecku v roku 1702 bola opísaná skoršia forma stereotypov z flóga. Dokonca je možné, že tento proces bol už v pätnástom storočí použitý Johannesom Gutenberom alebo jeho dedičmi Mainz Catholicon. Široké využitie techniky, s vylepšením, sa pripisuje Charlesovi Stanhopovi na začiatku osemdesiatych rokov. Tlačové dosky pre Bibliu boli stereotypné v USA v roku 1814.

Zloženie jednotlivých druhov liateho kovu do vedení s nábytkom a nábytkom, tesne uzatvorených do prenasledovania, bolo náročné na prácu a nákladné. Kumulatívne, toto úplné nastavenie pre tlač jednej stránky sa nazýva form. Tlačiarňou by vznikli ďalšie náklady v dôsledku straty typu na iné účely, zatiaľ čo boli držané vo forme. Po vytvorení flóga a stereotypu by sa však mohol rozobrať individuálny typ, nábytok, vedenie a prenasledovanie a použiť na iný projekt.

William Ged

Predtým vydavatelia, ktorí nesprávne predpovedali predaj, boli nútení na úhradu za to, aby bol typ vynulovaný pre ďalšie vydania. Stereotyp radikálne zmenil spôsob, akým boli tlačené knihy, najmä romány, články z časopisov a iné populárne formy literatúry, čím sa ušetrili tlačiarne náklady na resetovanie a zároveň uvoľnenie typu pre iné pracovné miesta.

Osobnosti tlače