TLAČ Z PLOCHY

Pri tlači z plochy sú tlačiace i netlačiace prvky formy prakticky v jednej rovine. Selektívny prenos tlačovej farby zabezpečujú rozdielne fyzikálnochemické vlastnosti tlačiacich a netlačiacich prvkov. Netlačiace prvky neprenášajú tlačovú farbu v dôsledku existencie slabej povrchovej vrstvy. V súčasnosti existuje ako ofsetová tlač s vlhčením a bez vlhčenia, t.j. tlač s nepriamym prenosom farby z tlačovej formy na papier cez prenosový (ofsetový) valec. Použitie ofsetového valca s pružným poťahom predlžuje životnosť tlačovej formy, umožňuje reprodukciu jemných detailov kresby i na drsných povrchoch a tlač s použitím relatívne malých tlakov.

Pri ofsetovej tlači s vlhčením (ďalej ofsetová tlač) sa na netlačiace miesta opakovane nanáša tenký film vodného vlhčiaceho roztoku, ktorý zabraňuje priľnutiu oleofilnej (mastnej) farby pri jej navaľovaní na tlačovú formu.

Tlačové techniky