TLAČ Z HĹBKY

Tlačová forma pre tlač z hĺbky je charakterizovaná tým, že tlačové prvky sú zahĺbené pod úroveň netlačiacich miest. Po nanesení a zotrení prebytočnej farby z netlačiacich miest stieracím nožom (raklou) sa odtlačok získa zväčša priamym prenosom na papier za účinku tlaku. Realizuje sa ako hĺbkotlač (hlbotlač) a tampónová tlač.

Hĺbkotlač je technika, ktorá umožňuje dosiahnuť špičkovú kvalitu tlače plnofarebných ilustrácií. Vzhľadom na vysoké finančné náklady na zhotovenie formy je určená pre vysokonákladovú tlač. Rozsiahlo sa využíva pre tlač farebných ilustrovaných časopisov a farebných katalógov. Ďalej sa využíva v oblasti tlače obalov a dekoračných výrobkov. Líniová hĺbkotlač – oceľotlač je nenahraditeľná pri tlači obchodovateľných cenín, známok a bankoviek.

Variantom hĺbkotlače je tampónová tlač. Možno ju definovať ako nepriamu hĺbkotlač z nerastrovaných perovkových foriem rovinného typu.

Tlačové techniky