SIEŤOTLAČ

Táto technika tlače vznikla pred stáročiami v Japonsku a východnej Ázii, krajinách prírodného hodvábu. Cez Ameriku sa dostala do Európy, kde sa po druhej svetovej vojne veľmi rozšírila. V podstate ide o prietlač pastovitej tlačovej farby cez šablónu, ktorá sa upevnila na sieť napnutú v ráme. Nosičom formy (šablóny) je sieť. Preto sa niekedy tiež hovorí o šablónovej tlači. Farba sa cez sieť pretláča pomocou gumového stieradla.

Nosičom tlačiacich i netlačiacich miest formy je sieť z polymérnych alebo kovových vlákien. Šablóna, pokrývajúca netlačiace miesta, sa vytvára ručne, rezaním pomocou plotra a fotochemicky. Preto sa sieťotlač často nazýva i šablónovou tlačou. Prednosťou sieťotlače je jednoduchosť tlačového stroja, jednoduchosť zhotovenia formy, možnosť potláčať rovné i zaoblené povrchy, možnosť potláčať ľubovoľný materiál ľubovoľnou farbou, pričom môžeme získať veľmi hrubé nánosy farby.

V textilnom priemysle sa sieťotlač uplatňuje už niekoľko desaťročí. Veľmi úspešne sa využíva na potláčanie rôznych textilných materiálov, napr. pri výrobe farebných obrusov, šatiek a pod. V textilnom priemysle sa táto technika nazýva filmová tlač.

Šablóny sa môžu vytvárať ručne, priamo na site, alebo fotomechanicky. Na výrobu tlačovín vo veľkom sa sieťotlač nepresadila. Dosiahla však veľký stupeň mechanizácie a automatizácie.

Tlačové techniky