Luther Childs Crowell

Narodil sa v roku 1840. Počas svojho života získal viac ako 280 patentov. Jeho prvý patent bol pre letecký stroj. Nakoľko tento patent sa nikdy nerealizoval, presadil myšlienku stroja na výrobu papierových vreciek, ktoré patentoval v roku 1867 a o päť rokov neskôr stroj na výrobu papierových tašiek so štvorcovým dnom, ako ich po-známe dnes. Tento vynález aplikoval ako skladací agregát na novinovom rotačnom tlačovom stroji, čím nekonečný pás papiera bol odrezaný a súčasne poskladaný. Je-ho úspech využil výrobca tlačových strojov R. Hoe & Co.

Crowellovou prvou myšlienkou bolo vytvoriť taký stroj, ktorý by bezpečne balil brožúry, katalógy. Do týchto brožúr sa mal vkladať list, alebo iná podobná korešpon-dencia, ktorá je nezávislá na brožúre.

Základná myšlienka skladania pásu papiera na rotačnom tlačovom stroji sa pou-žíva dodnes.

Osobnosti tlače