LITOGRAFIA - KAMOŇOTLAČ

Litografia, čiže tlač z kameňa, kameňotlač, používa tlačovú formu bez akéhokoľvek reliéfu. Tlačiace aj netlačiace prvky nie sú ani vystupujúce, ani vyhĺbené – sú v jednej rovine. Preto sa táto technika zaraďuje do skupiny tlače z plochy. Používa sa pri nej jemne vyhladený kameň, druh vápenca, ktorý sa ťaží v Bavorsku. Na jeho povrch sa ručne mastným tušom alebo kriedou prenesie kresba písma alebo obrazu. Namastené miesta prijímajú mastnú tlačovú farbu. Aby miesta, ktoré sa nemajú odtlačiť, neprijímali mastnú farbu, musia sa navlhčiť vodou. Navlhčené miesta mastnú farbu odpudzujú. Pórovitý kameň dobre prijíma aj mastnotu, aj vodu. Pri výrobe tlačovej formy sa teda využíva vzájomná odpudivosť mastnoty a vody.

Túto techniku vynašiel pražský rodák nemeckej národnosti Alois Senefelder. Svoj vynález nazval „chemická tlač”.

Tlačové techniky