Karel Klíč

Osobnosti tlače - Karel Klíč

Karel Klíč sa narodil 30. mája 1841 ako syn zamestnanca papierne v Hostinnom. Študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení. V rokoch 1860–1862 si Klíč privyrábal občas ako litograf a v roku 1863 si zriadil vlastnú malú litografickú dielňu. Začal spolu s otcom robiť remeselnú fotografiu a v roku 1864 založil v Brne fotografický ateliér Rafael. V roku 1866 založil satirický časopis „Veselé listy“, v ktorom uplatnil svoj talent výborného kresliara a karikaturistu. V roku 1869 začal pracovať vo viedenskom humoristickom časopise „Der Floch“. Svoj vlastný humoristický časopis „Humoristische Blatter“ začal vydávať v roku 1871. Táto mnohostranná činnosť ho znovu doviedla do bližšieho styku s kníhtlačiarmi a litografmi, no dala mu zároveň aj podnet na hľadanie iných, hospodárnejších fotomechanických spôsobov zhotovovania tlačiarenských dosiek, miesto doterajších pracných drevorytov alebo zinkografických štočkov. Klíč robil aj pokusy s novými spôsobmi tlače na textílie.

Ako maliar, kreslič, litograf a fotograf, ktorý ovládal techniky medirytiny aj leptu, nielen umeleckého, ale aj úžitkového, t.j. potlač látky, bol nepochybne úplne zaujatý myšlienkou, ako reprodukovať na papier nielen perovú kresbu, aká bola bežná pri potláčaní látok, ale aj plynulé poltóny fotografie technikou tlače z hĺbky – meditlačou.

Klíč hľadal a skúšal najrozmanitejšie varianty sietí, ale práca doposiaľ neprinášala stále žiaduci výsledok. Talbot leptal skôr oceľovú dosku s vrstvou želatíny zaprášenú asfaltom a chloridom zlatičitým, pričom sa usiloval o rozloženie plynulých tónov tlačových prvkov na jemnú tkaninu.

Až na prelome silvestrovskej noci 1878–1879 sa Klíčovi konečne podarilo zhotoviť prvú medenú dosku, schopnú reprodukcie tlačou. Potom mu z nej zhotovil viedenský meditlačiar Pisani prekrásne výtlačky, ktoré zamatovou mäkkosťou a kúzelným bohatstvom tónov dokonale reprodukovali fotografickú predlohu. Tak vznikla prvá heliogravúra.

Klíč zaprášil asfaltom priamo medenú dosku a zahrial ju nad kahancom. Tým sa na nej vytvorilo jemnučké červíkové zrno, schopné rozložiť poltóny obrazu. Až takto ovrstvenú dosku pokryl vrstvou želatíny a na ňu preniesol obraz pomocou pigmentového papiera.

Klíčova ľahkomyseľnosť spôsobila, že si svoj vynález nedal patentovať. Napriek tomu, že získal významné uznania a vyznamenania, Klíč prežíval trpké pocity sklamania, keď bol zneužitý jeho vynález.

Osobnosti tlače