Jakub Husník

Osobnosti tlače - Jakub Husník

Významný český vynálezca. Jeho spolužiakom na štúdiu v Pražskej maliarskej akadémii bol Karel Klíč – vynálezca hĺbkotlače. Ďalšie vzdelanie nadobudol v Antverpách, kde študoval maľbu. Po návrate do Čiech sa venoval kostolnej maľbe. Prvým významnejším vynálezom bola dvojtónová fotografia – duplex. Následne zdokonaľoval fotografiu a prenos fotografického obrazu na scitlivenú želatínu dvojchromanom draselným. V roku 1869 podpísal Husník zmluvu s J. Albertom, mníchovským dvorným fotografom, ktorý se venoval rovnakému problému. Podstatou zmluvy bola dohoda o prenechaní želatínovej fotolitografie k voľnému využitiu. Husník se rozhodol správne, nakoľko nemal kapitál na uvedenie svojho vynálezu do praxe a nemal zariadenie tlačiarne, čiže nebol schopný J. Albertovi konkurovať. Tato zmluva však na dlhší čas zabránila spoznať pravého vynálezcu, nakoľko sa Husník zaviazal zachovať o vynáleze mlčanie.

Svoj vynález svetlotlače postupne vylepšil natoľko, že bol schopný vytlačiť 1000 výtlačkov. Zdokonalil spôsob reprodukovania fotografických obrazov – fotolitografiu.

V roku 1878 zakladá Husník svoj vlastný fotoateliér, kde vyrába fotolitografický pretlačový papier na ktorý získal patent. Od roku 1888 sa zameral na prepracovanie ďalšieho zo svojich vynálezov – tlače vodoznakov. Jakub Husník zomrel po nebývalo plodnom živote vynálezcu roku 1916 v Prahe.

Osobnosti tlače