Jacob Perkins

Osobnosti tlače - Jacob Perkins

Oceľoryt a technika rytia do ocele sa vyvinula z techniky medirytu. Novú technológiu patentoval v roku 1792 Jacob Perkins (1766–1849). Bol americkým vynálezcom, ktorý sa pôvodne vyučil za zlatníka. Považuje sa za vynálezcu klimatizácie. Na svojom konte mal niekoľko vynálezov a patentov.

Jacob Perkins vytvoril rytím niektoré z najlepších oceľových dosiek a spolu s rytcom Gideonom Fairmanom začal podnikať v oblasti tlače. Tlačili učebnice a tiež menu, ktorá sa nedala falšovať. V roku 1809 kúpil stereotypnú technológiu ako metódu prevencie falšovania bankoviek od Asa Spencera.

Perkins urobil niekoľko dôležitých noviniek v tlačovej technológii, vrátane oceľorytiny. Pomocou rytia do oceľových dosiek vyhotovil tlačové formy učebnice The Running Hand. Pre Bostonskú banku vyrobil menu a neskôr, v roku 1816, založil tlačiareň pre tlač meny Druhej národnej banky vo Filadelfii.

Kvalita amerických bankoviek priťahovala pozornosť Kráľovskej spoločnosti, ktorá bola zaneprázdnená riešením problému falšovania bankoviek. V roku 1819 odišiel s obchodným partnerom Gideonom Fairmanom do Anglicka v snahe vyhrať vypísanú odmenu £ 20,000. Po počiatočných nezhodách, kedy Sir Joseph Banks si myslel, že vynálezcom zabezpečenia proti falšovaniu by mal byť Angličan, prijali do spoločnosti úspešného anglického rytca Charlesa Heatha (1785 – 1848) a vznikla spoločnosť Perkins, Fairman a Heath. Výroba známok začala 1. mája 1840 a prvou známkou sa stala Penny Black, ktorú vyryl Charles Heath. Na pozadí portrétu je jemná rytina s geometrickými tvarmi, zabezpečujúcimi známku proti falšovaniu. Známky byli vytlačené na tlačiarenskom stroji patentovanom roku 1819 J. Perkinsom.

Časom vznikla spoločnosť Perkins Bacon, ktorá tlačila peniaze pre mnoho bánk a známky pre pošty na celom svete.

Osobnosti tlače